Omboekgarantie

tot 28 dagen

Gewijzigde plannen? Geen probleem, tot 28 dagen voor aankomst wijzig je gratis je boeking. Zelfs tot 1 dag voor aankomst bij een negatief reisadvies of gesloten grens.   

Flexibel

betalen

Kosteloos in termijnen betalen? Doen we niet moeilijk over! De eerste termijn betaal je binnen 15 dagen na boeken en het totaalbedrag uiterlijk 8 weken voor aankomst.

Gratis annuleren

binnen 24 uur

We begrijpen het als je nog even wil nadenken, je kunt je boeking kosteloos annuleren binnen 24 uur na boeken. Dat gaat heel makkelijk via Mijn Roompot.

 • Omboekgarantie tot 28 dagen

 • Flexibel betalen

 • Gratis annuleren binnen 24 uur

Actievoorwaarden social media

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle social media acties van Hogenboom Vakantieparken.

1. Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Hogenboom Vakantieparken. Zij behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of wijzigingen aan te brengen in deze actie of de toegang tot deze site of onderdelen van deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.
 • Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze actie is Hogenboom Vakantieparken, noch de overige deelnemende partijen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website van vakantiegevoel.nl danwel de informatie in de e-mail nieuwsbrieven van Hogenboom Vakantieparken kan geen rechten worden ontleend.
 • Het doel van deze (promotionele) actie is het promoten van de producten c.q. de diensten welke onderwerp is in c.q. van het promotionele kansspel door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben.

2. Deelname

 • Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan het promotionele kansspel in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden.
 • Voor deelname aan het promotionele kansspel worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten berekend. Er bestaat daarnaast voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname.
 • De deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.
 • De deelnemer dient minimaal 16 jaar of ouder te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen.
 • Vakantiegevoel.nl is gebonden aan de inhoud van deze voorwaarden.
 • Door deelname aan het promotionele kansspel wordt toestemming verleend aan Hogenboom Vakantieparken om informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten. Bij ieder communicatiemoment is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Hogenboom Vakantieparken en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De actieperiode geldt zoals aangegeven op de actiepagina. De winnaar wordt bekend gemaakt via sociale media en krijgt persoonlijk bericht.

3. Speelwijze

 • Een deelnemer aan het promotionele kansspel is een ieder die zijn of haar gegevens (NAW) op de daarvoor beoogde plek in het actieformulier invoert.
 • Aanvullende spelregels alsmede de te winnen prijzen worden op de website van de actie vermeld.
 • Iedereen kan zo vaak deelnemen als hij of zij wil, maar men kan maar één keer winnen.
 • Alle inzendingen worden eigendom van Hogenboom Vakantieparken

4. Vaststelling Winnaars

 • De winnaar van de prijzen worden per e-mail en social media geïnformeerd. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen.
 • De prijswinnaar dient zich binnen 7 dagen na bekendmaking van de prijs via Facebook, Hyves & Twitter met een persoonlijke e-mail te melden om de prijs te ontvangen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

5. Publicatie

 • Door deelname aan een actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Hogenboom Vakantieparken om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
 • Door deelname aan een actie gaat de deelnemer ermee akkoord dat Hogenboom Vakantieparken de inzendingen, waaronder foto’s, mag gebruiken in commerciële uitingen.

6. Prijzen

 • Deelnemers maken kans op de prijzen zoals vermeld staan op de actiepagina.

7. Aansprakelijkheid

 • Hogenboom Vakantieparken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.
 • Hogenboom Vakantieparken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijzen.
 • Hogenboom Vakantieparken verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen.
 • Indien een prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

8. Slotbepaling

 • Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
 • Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
 • Hogenboom Vakantieparken behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Hogenboom Vakantieparken behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd danwel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Hogenboom Vakantieparken
 • Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
 • Eventuele vragen of klachten over deze actie kunt u richten aan Hogenboom Vakantieparken t.a.v. Afdeling Sales & Marketing, postbus 12, 4493 ZG te Kamperland. Deze voorwaarden alsmede andere informatie betreffende de promotionele kansspelen van Hogenboom Vakantieparken zijn te vinden op de website www.vakantiegevoel.nl.
 • Deze voorwaarden hebben geen betrekking op verblijven geboekt bij Hogenboom Vakantieparken